Onsdagen den 13/5 stänger kundtjänst klockan 12.00 därefter mottages endast akuta felanmälningar

Torsdagen den 14/5 är kundtjänst stängt, akuta felanmälningar mottages av Örestads bevakning

Fredagen den 15/5 är kundtjänst endast öppen för akuta felanmälningar

Icke akuta felanmälningar hänvisas till mail info@kommunfast.se alternativt återkom på ordinarie öppettid, måndag 18/5 på tfn. 046-2804300