Om oss

Staffanstorps Kommunfastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som baserar sin verksamhet på att inom Staffanstorps kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta kommersiella lokaler, verksamhetslokaler, tomträtter för kommunal verksamhet samt uppföra flerbostadshus som överlåts till bostadsrättsföreningar.

Förvaltningen omfattar administration, kapitalförvaltning, underhåll, reparationer och fastighetsskötsel samt genomförande av projekt för om-, till- och nybyggnationer. Förvaltningen bedrivs i huvudsak på egna ägda fastigheter men omfattar även extern förvaltning av kommunägda fastigheter om cirka 21 000 kvm, såsom idrottsplatser, sockerbruksområdet, centrumanläggningar med mera.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har till uppgift att långsiktigt trygga kommunens försörjning av lokaler, bostäder och förvaltningsfastigheter. Den uthyrningsbara ytan gällande bostäder och verksamhetslokaler uppgår till cirka 106 000 kvm.

Staffanstorps Kommunfastigheter ABs organisation och resurser är fokuserade på rollerna som fastighetsägare, beställare och hyresvärd. Den löpande tekniska förvaltningen har gjorts till föremål för konkurrensutsättning och utförs för närvarande av externa leverantörer. Den interna förvaltningsorganisationen inriktas främst mot att utveckla och effektivisera fastighetsbeståndet och att tillgodose kundernas behov av service och stöd i deras lokalanvändning.

Fastighetsbeståndet består till största delen av verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor och service- och omsorgsfastigheter. I beståndet finns även fritidslokaler i form av badanläggningar, sporthallar med mera.

Staffanstorpshus AB

Den 2 april 2012 såldes fastigheterna Aspvägen, Centrumhuset, Rådhusplatsen, Stationsbyn, Torget 6, Åkershus 1-25 och Åkershus 27-30 till KPA/Folksam. Kvar i Staffanstorpshus finns lägenheter i bostadsrättsområde där de boende valde att inte köpa sina lägenheter. Detta gäller boende i Kyrkbacken 18 lägenheter, Kyrkbyn 3 lägenheter, Vagnvägen i Hjärup 4 lägenheter.

Staffanstorps Centrum AB

I koncernen ingår styrelsen med 10 personer och anställd personal (32 st). I koncernen återfinns fem dotterbolag, Staffanstorp Kommunfastigheter AB (SKF), Staffanstorpshus AB, Staffanstorps Energi AB (SEAB) och Staffanstorps Fibernät AB (SFAB).

Styrelse Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Karin Palmqvist, ordförande
Pierre Sjöström, ledamot
Nils-Ove Mårtensson, ledamot
Berit Lagergren, suppleant
Rickard Svensson, suppleant
Solveig Ohlsson, suppleant

Styrelse Staffanstorpshus AB

Staffan Linde, ordförande
Pierre Sjöström, ledamot
Björn Magnusson, ledamot
Laila Olsen, ledamot
Carl Sonesson, ledamot
Solveig Olsson, suppleant
Bertil Persson, suppleant
Karin Palmqvist, suppleant
Torbjörn Lövendahl, suppleant
Magnus Lunderquist, suppleant

 

Aktuellt

Nya telefontider

Från och med idag måndagen den 26 juni har vi nya telefontider. Vardagar mellan 9.00-12.00. Felanmälan på Staffanstorps Kommunfastigheter görs via mail på  felanmalan@kommunfast.se.    

Kanalförändring hos Canal Digital

Från den 8 december kommer Eurpsport 1 att ersätta MTV. Du kan behöva göra en kanalsökning för att uppdatera kanallistan. Vid frågor, kontakta Canal Digital på 0770-11 55 11  

Tillsatt tjänst!

Tjänsten Byggtekniker är nu tillsatt och Staffanstorps Kommunfastigheter hälsar Luciano Deponte varmt välkommen!

Staffanstorps Kommunfastigheter söker en Byggtekniker

Nu söker vi en affärsmässig, kvalitetsmedveten och självgående Byggtekniker med omedelbart tillträde. Maila din ansökan till: linn.ahlstrom@kommunfast.se Ansökningar behandlas löpande och vi ber dig därför att snarast skicka in Din ansökan. Läs mer om tjänsten här:...

Staffanstorps Kommunfastigheter söker en Drifttekniker!

Du kommer att arbeta med tillsyn och skötsel av våra fastigheter, samt hålla i mindre projekt. Arbetet innebär daglig kundkontakt och det är därför viktigt att du är serviceinriktad och kommunikativ. Drift, skötsel, underhåll och energioptimering av installationer,...