Verksamhet

Ägardirektiv/övergripande mål för Staffanstorps Kommunfastigheter AB
  1. ha som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med kommunala verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.
  2. förse kommunens verksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler
  3. sänka energiförbrukningen i bolagets fastigheter
  4. ha en väl utvecklad organisation med kapacitet att utveckla projekt enligt a och b ovan
  5. äga och förvalta vindkraftverk för sin egen elförbrukning
  6. ta miljömässig hänsyn i alla beslut, båda avseende nyproduktion och befintligt bestånd
Ägardirektiv/övergripande mål Staffanstorps Hus AB
  1. i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Staffanstorps kommun
  2. genom att förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter
  3. ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, både avseende nyproduktion och befintligt bestånd
  4. äga och förvalta vindkraftverk
Aktuellt

Nya telefontider

Från och med idag måndagen den 26 juni har vi nya telefontider. Vardagar mellan 9.00-12.00. Felanmälan på Staffanstorps Kommunfastigheter görs via mail på  felanmalan@kommunfast.se.    

Kanalförändring hos Canal Digital

Från den 8 december kommer Eurpsport 1 att ersätta MTV. Du kan behöva göra en kanalsökning för att uppdatera kanallistan. Vid frågor, kontakta Canal Digital på 0770-11 55 11  

Tillsatt tjänst!

Tjänsten Byggtekniker är nu tillsatt och Staffanstorps Kommunfastigheter hälsar Luciano Deponte varmt välkommen!